آلفا ریسلر سی پنل

WebServer: LiteSpeed | CloudLinux | Nvme Drive | Free Unlimited SSL | SSD NVMe Drives | DDoS and Firewall PRotection | Unlimited Options and Premessions | Hetzner Datacenter

Alpha-Reseller 1

1 عدد آیپی اختصاصی رایگان
1 عدد دامنه ملی رایگان

 • 35 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 تعداد مستر ریسلر
 • نامحدود ساب دامین
 • بله قابلیت انتقال وب سایت
 • ۹۹.۹۹ آپتایم
 • eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
 • دارد فایروال و آنتی دیداس
 • رایگان برای کاربران و نمایندگان گواهی SSL
Alpha-Reseller 2

1 عدد دامنه ملی رایگان
1 عدد آیپی اختصاصی رایگان

 • 50 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 تعداد مستر ریسلر
 • نامحدود ساب دامین
 • بله قابلیت انتقال وب سایت
 • ۹۹.۹۹ آپتایم
 • eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
 • دارد فایروال و آنتی دیداس
 • رایگان برای کاربران و نمایندگان گواهی SSL
Alpha-Reseller 3

2 عدد دامنه ملی رایگان
1 عدد آیپی اختصاصی
دسترسی کامل!

 • 100 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 20 تعداد مستر ریسلر
 • بله قابلیت انتقال وب سایت
 • ۹۹.۹۹ آپتایم
 • eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
 • دارد فایروال و آنتی دیداس
 • رایگان برای کاربران و نمایندگان گواهی SSL