سرور مجازی حرفه ای آمریکا

پنل مدیریت کامل - تحویل در کمترین زمان ممکن - منابع کاملا اختصاصی - DDR4 - دیتاسنتر : OVH

USA -1
 • 1 Core Dedicated CPU
 • 1 GB DDR4 Dedicated Memory
 • 60 GB or 20GB SSD SATA
 • Unlimited Traffic
 • 1Gbit Connection
 • OVH Datacenter
USA -2
 • 2 Core Dedicated CPU
 • 2 GB DDR4 Dedicated Memory
 • 100 GB or 20GB SSD SATA
 • Unlimited Traffic
 • 1Gbit Connection
 • OVH Datacenter
USA -3
 • 2 Core Dedicated CPU
 • 3 GB DDR4 Dedicated Memory
 • 150 GB or 25GB SSD SATA
 • Unlimited Traffic
 • 1Gbit Connection
 • OVH Datacenter
USA -4
 • 3 Core Dedicated CPU
 • 4 GB DDR4 Dedicated Memory
 • 200 GB or 30 GB SSD SATA
 • Unlimited Traffic
 • 1Gbit Connection
 • OVH Datacenter
USA -6
 • 4 Core Dedicated CPU
 • 6 GB DDR4 Dedicated Memory
 • 300 GB or 40GB SSD SATA
 • Unlimited Traffic
 • 1Gbit Connection
 • OVH Datacenter
USA -7
 • 4 Core Dedicated CPU
 • 8 GB DDR4 Dedicated Memory
 • 400 GB or 60GB SSD SATA
 • Unlimited Traffic
 • 1Gbit Connection
 • OVH Datacenter