سرور مجازی حرفه ای آسیاتک - برج میلاد تهران

دارای پنل مدیریت - مجهز به رم های DDR4 - مناسب گیم سرور - دارای فایروال اختصاصی

IR-1
 • 1 Core Dedicated CPU
 • 1 GB Dedicated Memory
 • 30GB SAS or 20 GB SSD Space
 • Unlimited Traffic
 • Asiatech - Milad Tower DataCenter
 • 1Gbit Connection
 • 99% Uptime
IR-2
 • 2 Core Dedicated CPU
 • 2 GB Dedicated Memory
 • 50 GB SAS or 25GB SSD Space
 • Unlimited - 1b1 Traffic
 • Asiatech - Milad Tower DataCenter
 • 1Gbit Connection
 • 99% Uptime
IR-3
 • 3 Core Dedicated CPU
 • 3 GB Dedicated Memory
 • 70GB SAS or 30 GB SSD Space
 • Unlimited Traffic
 • Asiatech - Milad Tower DataCenter
 • 1Gbit Connection
 • 99% Uptime
IR-4
 • 3 Core Dedicated CPU
 • 4 GB Dedicated Memory
 • 90 GB SAS or 40GB SSD Space
 • Unlimited - 1b1 Traffic
 • Asiatech - Milad Tower DataCenter
 • 1Gbit Connection
 • 99% Uptime
IR-5
 • 4 Core Dedicated CPU
 • 6 GB Dedicated Memory
 • 120 GB SAS or 60GB SSD Space
 • Unlimited Traffic
 • Asiatech - Milad Tower DataCenter
 • 1Gbit Connection
 • 99% Uptime
IR-6
 • 5 Core Dedicated CPU
 • 8 GB Dedicated Memory
 • 150 GB SAS or 80GB SSD Space
 • Unlimited Traffic
 • Asiatech - Milad Tower DataCenter
 • 1Gbit Connection
 • 99% Uptime